logo

Gel Vertical – Hielo Vertical

GEL VERTICAL MANUAL DE TÈCNIQUES D’ESCALADA EN GEL.

CATALÀ.

PLENILUNI, ALELLA 1989

HIELO VERTICAL MANUAL DE TECNICAS DE ESCALADA EN HIELO.

ESPAÑOL.

PLENILUNI, ALELLA 1991

Data: May 22, 2013